Pomiary sieci preizolowanych

SZKOLENIA

Zasadniczo w Polsce w rurociągach preizolowanych stosuje się dwa rodzaje systemów alarmowych. Obydwa warianty są omawiane w trakcie szkoleń podstawowych względnie zaawansowanych. Oprócz standardowych programów, na życzenie przygotowany jest program szkolenia ukierunkowany na konkretne zapotrzebowanie zamawiającego.
SYSTEM IMPULSOWY
Ten system, nazywany także nordyckim, opiera się na prowadzonych wzdłuż rurociągu preizolowanego, dwóch drutach miedzianych o przekroju 1,5 mm2. Druty alarmowe tworzą obwody pomiarowe. Lokalizacja miejsca awarii przeprowadzona jest najczęściej za pomocą reflektometru.


SYSTEM REZYSTANCYJNY
Podstawy tego systemu zostały opracowane przez firmę Brandes i stąd jego zamienna nazwa. W odróżnieniu od wersji impulsowej, w tym przypadku jeden z drutów wykonany jest z chromoniklu charakteryzującego się wysoką opornością właściwą. Układ tworzy pętlę z drutem miedzianym o średnicy 0,8 mm. Obydwa druty są zaizolowane, przy czym na drucie chromoniklowym koszulka jest perforowana co umożliwia przeniknięcie wilgoci bezpośrednio do drutu noszącego z tej racji nazwę czujnikowego. Lokalizacja polega na zastosowaniu przyrządów wykorzystujących mostek rezystancyjny.  

SYSTEM IMPULSOWY

Lp.Nazwa szkoleniaSKRÓTOPISDO
POBRANIA
1 Podstawy systemu impulsowego IPO Wprowadzenie do tematyki impulsowego systemu alarmowego. Spotykane warianty, podstawowe pomiary, czytanie schematów alarmowych, spotykane błędy projektowe i wykonawcze. Wilgoć i przerwa zasady lokalizacji. Odbiory i dokumentacja powykonawcza.
pobierz
2 Impulsowy zaawansowany IZA Oprócz najważniejszych zagadnień ze szkolenia podstawowego omawiane są przyczyny awarii sieci preizolowanych, wpływ konduktancji wody sieciowej na wskazania przyrządów. System alarmowy w rurociągach Brugg Systemy Rurowe, Występowanie wilgoci rozproszonej i jej wpływ na przekroczenie progu czułości. Techniki napraw rurociągów preizolowanych.  
3 Lokalizacja w systemie impulsowym ILO Dwudniowe szkolenie dla osób wykonujących lokalizację awarii za pomocą techniki reflektometrycznej. Pierwszy dzień poświęcony zagadnieniom teoretycznym związanym z posługiwaniem się reflektometrem. Duża część poświęcona wykresom reflektometrycznym i wpływowi różnych czynników na zmianę ich przebiegu. Metody lokalizacji miejsc awaryjnych. W drugim dniu słuchacze wykonują zadania polegające na lokalizacji przerwy i zawilgocenia na podstawie schematów i wykresów dostarczonych przez organizatora. Uczestnicy szkolenia wykorzystują do ćwiczeń własne laptopy. Oprogramowanie dostarcza prowadzący szkolenie.  

SYSTEM REZYSTANCYJNY (BRANDES)

Lp.Nazwa szkoleniaSKRÓTOPISDO
POBRANIA
1 Podstawy systemu rezystancyjnego RPO SYSTEM REZYSTANCYJNY (BRANDES).Szczegóły w programie.
pobierz
2 Rezystancyjny rozszerzony RZA Omówienie systemu rezystancyjnego dla zaawansowanych  
3 Lokalizacja w systemie rezystancyjnym RLO Zasady lokalizacji w systemie rezystancyjnym  

Szkolenia: system impulsowy; system rezystancyjny, system Brandes