IX FORUM DIAGNOSTÓW RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH już w połowie czerwca. Dokumenty zgłoszeniowe w zakładce "DO POBRANIA" 

Odbiory rurociągów preizolowanych

Diagnostyka
rurociągów
preizolowanych

System impulsowy i rezystancyjny (Brandes) | Diagnostyka sieci preizolowanych | Lokalizacja awarii | Szkolenia dot. systemów alarmowych | Pomiary reflektometryczne