VIII FORUM DIAGNOSTÓW
RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH

13 - 15 czerwca 2023 r., Mikorzyn
info w zakładce:  DO POBRANIA

Odbiory rurociągów preizolowanych

Diagnostyka
rurociągów
preizolowanych

System impulsowy i rezystancyjny (Brandes) | Diagnostyka sieci preizolowanych | Lokalizacja awarii | Szkolenia dot. systemów alarmowych | Pomiary reflektometryczne