Pomiary sieci preizolowanych

O MNIE

Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego w Politechnice Wrocławskiej. Uczelnię ukończyłem w  1978 r. Z rurociągami preizolowanymi zetknąłem się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, pełniąc rolę handlowca - doradcy technicznego dla firmy PAN-ISOVIT - niemieckiego producenta wyrobów preizolowanych. Własną działalność gospodarczą rozpocząłem na jesieni 1993 r. będąc pracownikiem firmy STAR PIPE. Całkowicie usamodzielniłem się w 2003 r.skupiając się na diagnostyce i naprawach rurociągów preizolowanych. W międzyczasie ukończyłem Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska w Politechnice Warszawskiej.  Systemy nadzoru i lokalizacji uszkodzeń w rurociągach preizolowanych, skrótowo nazywane systemami alarmowymi, stały się moją pasją. Zdobytymi wiadomościami i doświadczeniem dzielę się na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i szkoleniach. Jestem współorganizatorem i moderatorem corocznego Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych (Forum DCSP). Publikuję także artykuły związane z tą tematyką do lektury których serdecznie zapraszam.      

Zagadnienie systemów nadzoru  nie jest sprawą super skomplikowaną, nie jest jednak aż tak prostą jak sądzą niektórzy mówiąc: „co za filozofia - to tylko dwa druciki”. Zauważmy, że nie ma jednego uniwersalnego systemu, a istniejąca norma (PN-EN 14419) jest na tyle ogólnikowa, że nie rozwiązuje problemu. Poszczególni producenci wyrobów preizolowanych opisują w swoich materiałach w miarę dokładnie lub całkiem pobieżnie zasady funkcjonowania systemu alarmowego,co powoduje, że osoby nie związane z tymi instalacjami mają problemy interpretacyjne.Brakuje wydawnictw i literatury o tej tematyce, nie wykształciła się do tej pory jednorodna terminologia, nie ma jednoznacznych parametrów określających zadowalający stan rurociągów wybudowanych, bądź eksploatowanych. Z wyrobami preizolowanymi spotykamy się najczęściej w trakcie budowy sieci ciepłowniczych. Podejście eksploatujących do kontroli stanu sieci jest różne pomimo, że dla firm dystrybucyjnych jest to wymóg ustawowy. Spotyka się podmioty w których na temat systemu alarmowego eksploatowanych sieci preizolowanych nikt nic nie potrafi powiedzieć. Jednym z moich celów jest podnoszenie świadomości w tym zakresie.

DIAGNOSTYKA ^ LOKALIZACJA ^ ODBIORY ^ SZKOLENIA