Pomiary sieci preizolowanych

MOJE PUBLIKACJE

W tym dziale prezentuję artykuły związane z rurociągami preizolowanymi przy czym przewodnim motywem są systemy nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych potocznie nazywane systemami alarmowymi. 
Nadrzędnym celem stosowania tych systemów jest informowanie o zawilgoceniu izolacji, i związaną z tym możliwością przerdzewienia rury przewodowej co zawsze jest połączone z wyciekiem transportowanego czynnika. W przypadku sieci ciepłowniczych często wiąże się to z wyłączeniem ogrzewania.
Systemy alarmowe pozwalają na dokładną lokalizację miejsca zawilgocenia izolacji na długo przed perforacją rury przewodowej.
Artykuły zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza - wprowadzająca jest przeznaczona dla osób wchodzących w tematykę rurociągów preizolowanych i systemów alarmowych. W dziale rozszerzonym omawiane są tematy bardziej zaawansowane. Tematyka pokrewna przewidziana jest dla branż współpracujących.

TEMATYKA WPROWADZAJĄCA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Montaż bez awarii 1P Magazyn Instalatora 01/2005 Informacje podstawowe dotyczace wykonawstwa sieci preizolowanych
pobierz
2 Instalacja w płaszczu 2P Magazyn Instalatora 06/2005 Elementy prefabrykowane występujące w sieciach preizolowanych. Ich zastosowanie i wielkości charakterystyczne
pobierz
3 Instalacja pod nadzorem 3P Magazyn Instalatora 09/2005 Idea i zastosowanie systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych w rurociągach preizolowanych.
pobierz
4 Uszkodzenie na budowie 4P Magazyn Instalatora 12/2005 Statystki dotyczące uszkodzeń preizolowanych sieci ciepłowniczych. Przyczyny występujacych awarii.
pobierz
5 Błędy na budowie 5P Magazyn Instalatora 02/2006 Ramowe omówienie najczęściej popełnianych błędów w fazie realizacji i przekazania rurociągów preizolowanych
pobierz
6 Giętkie rury 6P Magazyn Instalatora 06/2006 Podział występujących na polskim rynku rur elastycznych preizolowanych przeznaczonych dla ciepłownictwa
pobierz
7 Rura do zadań specjalnych 7P Magazyn Instalatora 05/2006 Wyszczególnienie i zastosowanie systemów rurowych do przesyłu pary i mających zastosowanie w innych dziedzinach niż ciepłownictwo
pobierz
8 Inteligentny nadzór 8P Magazyn Instalatora 11/2006 Zasadniczy podział i zasady funkcjonowania zamkniętego i otwartego układu alarmowego
pobierz
9 Rury w osłonie 9P Magazyn Instalatora 10/2007 Statystyczne ujęcie kosztów budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych
pobierz
10 Przejście przez przegrodę 10P Magazyn Instalatora 11/2008 Rozwiązania techniczne stosowane przy przekraczaniu rurociągiem preizolowanym przegród budowlanych
pobierz
11 Połączenia z "tradycją" 11P Magazyn Instalatora 12/2008 Zagadnienie technicznego łączenia rurociągu preizolowanego z ciepłociągiem tradycyjnym (kanałowym)
pobierz
12 Odcinanie na zaworze 12P Magazyn Instalatora 01/2009 Podział funkcja i sposób zabudowy zaworów preizolowanych
pobierz
13 Odwodnienia i odpowietrzenia 13P Magazyn Instalatora 02/2009 Zagadnienie sposobów odwadniania i odpowietrzania ciepłociągów preizolowanych. Omówienie technicznych rozwiązań związanych z zagadnieniem
pobierz
14 Punkty stałe 14P Magazyn Instalatora 03/2009 Zasady stosowania i zabudowy punktów stałych w podziemnych i napowietrznych sieciach ciepłowniczych
pobierz
15 Wydłużenie skompensowane 15P Magazyn Instalatora 04/2009 Sposoby kompensowania wydłużeń termicznych w podziemnych preizolowanych sieciach ciepłowniczych
pobierz
16 Redukcje pod ziemią 16P Magazyn Instalatora 05/2009 Sposoby realizacji redukcji średnicy rurociągów preizolowanych
pobierz
17 Metodyczne układanie 17P Magazyn Instalatora 06/2009 Techniki stosowane przy realizacji ciepłociągów preizolowanych. Podgrzew wstępny, zimny montaż
pobierz
18 System otwarty 18P Magazyn Instalatora 07-08/2009 Podstawy budowy i funkcjonowania otwartego układu sygnalizacji awarii
pobierz
19 System zamknięty 19P Magazyn Instalatora 09/2009 Podstawy budowy i funkcjonowania zamkniętego układu sygnalizacji awarii
pobierz
20 Podziemna sygnalizacja 20P Magazyn Instalatora 10/2009 Zasady detekcji stosowane w ciepłociągach preizolowanych
pobierz
21 Czerwony na lewo 21P Magazyn Instalatora 01/2010 Szczegółowe omówienie zasady funkcjonowania zamkniętych obwodów alarmowych w rurociągach preizolowanych
pobierz
22 Odejście tylko z białego 22P Magazyn Instalatora 02/2010 Szczegółowe omówienie zasady funkcjonowania otwartych obwodów alarmowych w rurociągach preizolowanych
pobierz
23 System rezystancyjny 23P Magazyn Instalatora 03/2010 Omówienie zasady działania rezystancyjnego systemu sygnalizacji alarmowej (system Brandes)
pobierz
24 Nieszczęsny trójnik 24P Magazyn Instalatora 11/2010 Problematyka łączenia drutów alarmowych w przypadku zastosowania trójników równoległych
pobierz
25 Prace gwarancyjne 25P Magazyn Instalatora 02/2011 Postępowanie w przypadku wystąpienia spadku rezystancji izolacji w trakcie obowiązywania gwarancji
pobierz
26 Poszukiwacz wilgoci 26P Magazyn Instalatora 06/2010 Zagadnienie wykresów reflektometrycznych. Wpływ wykonawstwa na poprawność lokalizacji w systemach impulsowych.
pobierz

TEMATYKA ROZSZERZONA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy sieci preizolowanych 1Z Informacja INSTAL 09/1998 Omówienie technicznych i ekonomicznych aspektów budowy i użytkowania preizolowanych sieci ciepłowniczych. Straty ciepła, ocena ekonomiczna
pobierz
2 Nietypowe święta 2Z INSTAL 09/2004 Zagadnienie awaryjności preizolowanych sieci ciepłowniczych. Wpływ typu stosowanych muf na awaryjność
pobierz
3 Uszkodzenia sieci ciepłowniczych preizolowanych 3Z INSTAL 03/2005 Czynniki wpływające na awarie preizolowanych sieci ciepłowniczych. Rurociągi elastyczne jako alternatywa rur sztywnych.
pobierz
4 Ważne ogniwo 4Z INSTAL 04/2008 Wpływ zespołu złącza na niezawodność funkcjonowania rurociągu preizolowanego
pobierz
5 Izolowanie złącza 5Z INSTAL 06/2008 Rodzaj muf stosowanych do izolowania złącza rurociągu preizolowanego
pobierz
6 Pewna sprawa 6Z INSTAL 09/2008 Porównanie muf zwykłych termokurczliwych i sieciowanych radiacyjnie
pobierz
7 Ważne czy pilne 7Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 04/2009 Istota prawidłowego nadzoru nad ciepłownicza siecią preizolowaną
pobierz
8 Wewnętrzna sprzeczność 8Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 05/2010 Problematyka impulsowych systemów alarmowych
pobierz
9 Rezystancyjny system nadzoru 9Z INSTAL 10/2010 Wybrane zagadnienia praktyczne projektowania i wykonawstwa rurociągów z rezystancyjnym systemem nadzoru
pobierz
10 Rewitalizacja sieci ciepłowniczych 10Z INSTAL 12/2002 Szczególny sposób rewitalizacji z zastosowaniem elastycznych wysokoparametrowych rurociągów preizolowanych
pobierz
11 Wilgoć w rurociągach preizolowanych 11Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 05/2011 Podział form zawilgocenia, specyfika pomiarów rezystancji izolacji, rozprzestrzenianie się wilgoci w piance PUR
pobierz
12 Wilgoć w rurociągach preizolowanych” - wersja rozszerzona 12Z Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 2011 Pomiar chłonności pianki PUR. Podział form zawilgocenia, specyfika pomiarów rezystancji izolacji, rozprzestrzenianie się wilgoci w piance PUR. Konduktancja wody. Zagadnienie wilgoci rozproszonej
pobierz
13 Impulsowy i rezystancyjny cz.1 13Z INSTAL 09/2011 Podział systemów alarmowych stosowanych w sieciach preizolowanych. Wstępne porównanie dwóch występujących w Polsce systemów
pobierz
14 Impulsowy i rezystancyjny cz.2 14Z INSTAL 11/2011 Analiza zalet i wad dwóch występujących na polskim rynku systemów alarmowych przeprowadzona w formie tabeli punktowej
pobierz
15 2 w 1 15Z INSTAL 12/2011 Omówienie systemu alarmowego stosowanego w wyrobach firmy Brugg Systemy Rurowe. Wpływ splecionych drutów alarmowych na przebieg wykresów reflektometrycznych w rurociągach elastycznych firmy Brugg
pobierz
16 Odchodząca idea 16Z INSTAL 01/2012 Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami
pobierz
17 Układ zamknięty 17Z INSTAL 02/2012 Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. Zamknięcie pętli może być realizowane na różne sposoby
pobierz
18 Układ mieszany, uwagi praktyczne 18Z INSTAL 03/2012 Bardzo często projektujący pętle alarmowe całkiem nieświadomie mieszają, różniące się między sobą zasadami i urządzeniami, systemy nadzoru
pobierz
19 Gwarancja 19Z INSTAL 04/2012 Opisano przypadek, w którym wykonawca poniósł wysokie koszty napraw gwarancyjnych spowodowane niewłaściwym doborem muf
pobierz
20 Wartość dopuszczalna 20Z INSTAL 05/2012 Zagadnienie zawilgocenia pianki poliuretanowej i wpływ wielu czynników na wskazania przyrządów do pomiaru rezystancji izolacji
pobierz
21 Wilgoć rozproszona 21Z INSTAL 06/2012 Rozważania na temat najbardziej niepożądanej formy wilgoci
pobierz
22 System nadzoru rurociągów podwójnych 22Z INSTAL 07-08/2012 Na przykładzie błędnego projektu omówiono problematykę systemów alarmowych w przypadku łączenia rurociągów pojedynczych z podwójnymi (typu Duo, Twin Pipe)
pobierz
23 Problematyka systemów alarmowych 23Z INSTAL 09/2012 Porównanie niektórych aspektów technicznych funkcjonujących na polskim rynku systemów nadzoru nad rurociągami preizolowanymi. Koszty związane z zastosowaniem systemu impulsowego i Brandes
pobierz
24 Czteroprzewodowe systemy nadzoru dla rurociągów preizolowanych w sieciach ciepłowniczych 24Z INSTAL 03/2014 Uwarunkowania zastosowania czterech drutów alarmowych. Rozwiązania spotykane wśród producentów. Prowadzenie drutów alarmowych w trójnikach
pobierz
25 Projektowanie sieci preizolowanych z czterema drutami alarmowymi cz.1 25Z INSTAL 09/2014 Problematyka poprawnego projektowania cztero drutowych systemów alarmowych. Czynniki wpływające na tę poprawność. Rola kontrolna i lokalizacyjna zbudowanych układów
pobierz
26 Projektowanie sieci preizolowanych z czterema drutami alarmowymi cz.2 26Z INSTAL 02/2015 Problematyka poprawnej realizacji systemów czterodrutowych alarmowych. Czynniki wpływające na tę poprawność. Wpływ rzetelności uczestników inwestycji
pobierz
27 Systemy alarmowe - nadzór a lokalizacja 27Z INSTAL 09/2015 Opracowanie pozwalające na rozróżnienie dwóch różnych funkcji jakie spełnia system alarmowy. Błędy w lokalizacji spowodowane błędami wykonawczymi systemu alarmowego
pobierz
28 Naprawa płaszcza rurociągu preizolowanego 28Z INSTAL 02/2016 Przedstawiono szczegółowo proces naprawy uszkodzenia płaszcza rury peizolowanej o dużej średnicy uszkodzonego na załamaniu kolana
pobierz
29 Renowacja sieci preizolowanych 29Z INSTAL 09/2016 Przedstawiono wprowadzanie sieci preizolowanych na polski rynek. Omówiono praktykę realizacji i eksploatacji oraz etapy renowacji sieci zaniedbanych
pobierz
30 Naprawa preizolowanej sieci ciepłowniczej 30Z INSTAL 11/2016 Pokazano praktykę naprawy 15-letniej sieci preizolowanej wybudowanej w technologii ABB z mufami składanymi ułożonej w terenie ze szkodami górniczymi
pobierz
31 Powiedzmy to 31Z INSTAL 02/2018 Próba sformułowania definicji awarii rurociągu preizolowanego. Przyczyny występowania stanów awaryjnych. Wszechstronna analiza przyczyn zawilgocenia.
pobierz
32 Niesforny próg (projektować ze zrozumieniem) 32Z INSTAL 09/2018 Zagadnienie sieci preizolowanych z podkładkami filcowymi w obszarze mufy. Różnice w stosunku do rurociągów bez filców.
pobierz
33 Zawodna niezawodność 33Z INSTAL 01/2019 Przypadek wycieku wody grzewczej wydostającej się na nawierzchnię ulicy przy jednoczesnym braku jakichkolwiek wskazań przyrządów pomiarowych. Wyjątek od reguły.
pobierz
34 DOKŁADNOŚĆ LOKALIZACJI W RUROCIĄGU PREIZOLOWANYM 34Z INSTAL 11/2019 Omówienie czynników wpływających na trafność i dokładność lokalizacji miejsca awaryjnego w rurociągach preizolowanych.
pobierz
35 Wykonywanie przyłączy do sieci ciepłowniczej 35Z INSTAL 02/2020 Sposoby i techniki wykonywania nowych przyłączy włączanych do istniejących sieci ciepłowniczych. Wcinka w sieć kanałową i preizolowaną.
pobierz
36 Rezystancja i impedancja falowa 36Z INSTAL 10/2020 Analiza zmian rezystancji izolacji i impedancji falowej (badania reflektometryczne) rurociągów preizolowanych w okresach wielomiesięcznych. Rozważania na temat poprawności przebiegów wykresów reflektometrycznych.
pobierz
37 Zalety nadzoru zdalnego 37Z INSTAL 04/2021 Omówiono jedną z ważnych funkcji nadzoru zdalnego polegająca na szybkim ostrzeżeniu o uszkodzeniu rurociągu preizolowanego.
pobierz
38 Jak zadbać o bezpieczeństwo dostawy ciepła? 38Z SUR 2/2021 Przystępny tekst przeznaczony dla Służb Utrzymania Ruchu omawiający zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania ciepłowniczych sieci preizolowanych.
pobierz
39 Lokalizator 39Z INSTAL 09/2021 Rozważania dotyczące zasadności stosowania lokalizatorów awarii zarówno w systemach impulsowych jak i rezystancyjnych.
pobierz
40 Filce 40Z INSTAL 04/2022 Rozważania na temat zasadności stosowania podkładek filcowych w impulsowych systemach alarmowych.
pobierz
41 Na gorącym uczynku 41Z INSTAL 09/2022 Wydaje się, że nadzór zdalny nad systemem alarmowym może rozwiązać w dużej mierze problem nieuczciwych firm uszkadzających rurociągi preizolowane. Opisano konkretny przypadek zastosowania takiego rozwiązania w jednym z górnośląskich PEC-ów.
pobierz
42 Ślepy zaułek 42Z Instal 11/2022 Omówiono rozwiązanie istotnego problemu związanego z kierowaniem roszczenia gwarancyjnego do właściwego podmiotu w sytuacji, gdy wskazania diagnostyczne nie są jednoznaczne.
pobierz
43 Wiem co mierzę 43Z INSTAL 02/2023 Zagadnienie diagnostyki rozgałęźnej sieci preizolowanej wymaga świadomości czego dany pomiar dotyczy. Na prostym przykładzie przedstawiono możliwe do otrzymania wyniki w zależności od położenia i konfiguracji zawilgoconego miejsca.
pobierz

TEMATYKA POKREWNA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Ciepłownicze sieci na mapach 1W GEODETA 01/2006 Podstawowe dane dotyczące rurociągów preizolowanych istotne dla służb geodezyjnych obsługujących budowę
pobierz