Pomiary sieci preizolowanych

MOJE PUBLIKACJE

W tym dziale prezentuję artykuły związane z rurociągami preizolowanymi przy czym przewodnim motywem są systemy nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych potocznie nazywane systemami alarmowymi. 
Nadrzędnym celem stosowania tych systemów jest informowanie o zawilgoceniu izolacji, i związaną z tym możliwością przerdzewienia rury przewodowej co zawsze jest połączone z wyciekiem transportowanego czynnika. W przypadku sieci ciepłowniczych często wiąże się to z wyłączeniem ogrzewania.
Systemy alarmowe pozwalają na dokładną lokalizację miejsca zawilgocenia izolacji na długo przed perforacją rury przewodowej.
Artykuły zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza - wprowadzająca jest przeznaczona dla osób wchodzących w tematykę rurociągów preizolowanych i systemów alarmowych. W dziale rozszerzonym omawiane są tematy bardziej zaawansowane. Tematyka pokrewna przewidziana jest dla branż współpracujących.

TEMATYKA WPROWADZAJĄCA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Montaż bez awarii 1P Magazyn Instalatora 01/2005 Informacje podstawowe dotyczace wykonawstwa sieci preizolowanych
pobierz
2 Instalacja w płaszczu 2P Magazyn Instalatora 06/2005 Elementy prefabrykowane występujące w sieciach preizolowanych. Ich zastosowanie i wielkości charakterystyczne
pobierz
3 Instalacja pod nadzorem 3P Magazyn Instalatora 09/2005 Idea i zastosowanie systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych w rurociągach preizolowanych.
pobierz
4 Uszkodzenie na budowie 4P Magazyn Instalatora 12/2005 Statystki dotyczące uszkodzeń preizolowanych sieci ciepłowniczych. Przyczyny występujacych awarii.
pobierz
5 Błędy na budowie 5P Magazyn Instalatora 02/2006 Ramowe omówienie najczęściej popełnianych błędów w fazie realizacji i przekazania rurociągów preizolowanych
pobierz
6 Giętkie rury 6P Magazyn Instalatora 06/2006 Podział występujących na polskim rynku rur elastycznych preizolowanych przeznaczonych dla ciepłownictwa
pobierz
7 Rura do zadań specjalnych 7P Magazyn Instalatora 05/2006 Wyszczególnienie i zastosowanie systemów rurowych do przesyłu pary i mających zastosowanie w innych dziedzinach niż ciepłownictwo
pobierz
8 Inteligentny nadzór 8P Magazyn Instalatora 11/2006 Zasadniczy podział i zasady funkcjonowania zamkniętego i otwartego układu alarmowego
pobierz
9 Rury w osłonie 9P Magazyn Instalatora 10/2007 Statystyczne ujęcie kosztów budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych
pobierz
10 Przejście przez przegrodę 10P Magazyn Instalatora 11/2008 Rozwiązania techniczne stosowane przy przekraczaniu rurociągiem preizolowanym przegród budowlanych
pobierz
11 Połączenia z "tradycją" 11P Magazyn Instalatora 12/2008 Zagadnienie technicznego łączenia rurociągu preizolowanego z ciepłociągiem tradycyjnym (kanałowym)
pobierz
12 Odcinanie na zaworze 12P Magazyn Instalatora 01/2009 Podział funkcja i sposób zabudowy zaworów preizolowanych
pobierz
13 Odwodnienia i odpowietrzenia 13P Magazyn Instalatora 02/2009 Zagadnienie sposobów odwadniania i odpowietrzania ciepłociągów preizolowanych. Omówienie technicznych rozwiązań związanych z zagadnieniem
pobierz
14 Punkty stałe 14P Magazyn Instalatora 03/2009 Zasady stosowania i zabudowy punktów stałych w podziemnych i napowietrznych sieciach ciepłowniczych
pobierz
15 Wydłużenie skompensowane 15P Magazyn Instalatora 04/2009 Sposoby kompensowania wydłużeń termicznych w podziemnych preizolowanych sieciach ciepłowniczych
pobierz
16 Redukcje pod ziemią 16P Magazyn Instalatora 05/2009 Sposoby realizacji redukcji średnicy rurociągów preizolowanych
pobierz
17 Metodyczne układanie 17P Magazyn Instalatora 06/2009 Techniki stosowane przy realizacji ciepłociągów preizolowanych. Podgrzew wstępny, zimny montaż
pobierz
18 System otwarty 18P Magazyn Instalatora 07-08/2009 Podstawy budowy i funkcjonowania otwartego układu sygnalizacji awarii
pobierz
19 System zamknięty 19P Magazyn Instalatora 09/2009 Podstawy budowy i funkcjonowania zamkniętego układu sygnalizacji awarii
pobierz
20 Podziemna sygnalizacja 20P Magazyn Instalatora 10/2009 Zasady detekcji stosowane w ciepłociągach preizolowanych
pobierz
21 Czerwony na lewo 21P Magazyn Instalatora 01/2010 Szczegółowe omówienie zasady funkcjonowania zamkniętych obwodów alarmowych w rurociągach preizolowanych
pobierz
22 Odejście tylko z białego 22P Magazyn Instalatora 02/2010 Szczegółowe omówienie zasady funkcjonowania otwartych obwodów alarmowych w rurociągach preizolowanych
pobierz
23 System rezystancyjny 23P Magazyn Instalatora 03/2010 Omówienie zasady działania rezystancyjnego systemu sygnalizacji alarmowej (system Brandes)
pobierz
24 Nieszczęsny trójnik 24P Magazyn Instalatora 11/2010 Problematyka łączenia drutów alarmowych w przypadku zastosowania trójników równoległych
pobierz
25 Prace gwarancyjne 25P Magazyn Instalatora 02/2011 Postępowanie w przypadku wystąpienia spadku rezystancji izolacji w trakcie obowiązywania gwarancji
pobierz
26 Poszukiwacz wilgoci 26P Magazyn Instalatora 06/2010 Zagadnienie wykresów reflektometrycznych. Wpływ wykonawstwa na poprawność lokalizacji w systemach impulsowych.
pobierz

TEMATYKA ROZSZERZONA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy sieci preizolowanych 1Z Informacja INSTAL 09/1998 Omówienie technicznych i ekonomicznych aspektów budowy i użytkowania preizolowanych sieci ciepłowniczych. Straty ciepła, ocena ekonomiczna
pobierz
2 Nietypowe święta 2Z INSTAL 09/2004 Zagadnienie awaryjności preizolowanych sieci ciepłowniczych. Wpływ typu stosowanych muf na awaryjność
pobierz
3 Uszkodzenia sieci ciepłowniczych preizolowanych 3Z INSTAL 03/2005 Czynniki wpływające na awarie preizolowanych sieci ciepłowniczych. Rurociągi elastyczne jako alternatywa rur sztywnych.
pobierz
4 Ważne ogniwo 4Z INSTAL 04/2008 Wpływ zespołu złącza na niezawodność funkcjonowania rurociągu preizolowanego
pobierz
5 Izolowanie złącza 5Z INSTAL 06/2008 Rodzaj muf stosowanych do izolowania złącza rurociągu preizolowanego
pobierz
6 Pewna sprawa 6Z INSTAL 09/2008 Porównanie muf zwykłych termokurczliwych i sieciowanych radiacyjnie
pobierz
7 Ważne czy pilne 7Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 04/2009 Istota prawidłowego nadzoru nad ciepłownicza siecią preizolowaną
pobierz
8 Wewnętrzna sprzeczność 8Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 05/2010 Problematyka impulsowych systemów alarmowych
pobierz
9 Rezystancyjny system nadzoru 9Z INSTAL 10/2010 Wybrane zagadnienia praktyczne projektowania i wykonawstwa rurociągów z rezystancyjnym systemem nadzoru
pobierz
10 Rewitalizacja sieci ciepłowniczych 10Z INSTAL 12/2002 Szczególny sposób rewitalizacji z zastosowaniem elastycznych wysokoparametrowych rurociągów preizolowanych
pobierz
11 Wilgoć w rurociągach preizolowanych 11Z Energetyka Cieplna i Zawodowa 05/2011 Podział form zawilgocenia, specyfika pomiarów rezystancji izolacji, rozprzestrzenianie się wilgoci w piance PUR
pobierz
12 Wilgoć w rurociągach preizolowanych” - wersja rozszerzona 12Z Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 2011 Pomiar chłonności pianki PUR. Podział form zawilgocenia, specyfika pomiarów rezystancji izolacji, rozprzestrzenianie się wilgoci w piance PUR. Konduktancja wody. Zagadnienie wilgoci rozproszonej
pobierz
13 Impulsowy i rezystancyjny cz.1 13Z INSTAL 09/2011 Podział systemów alarmowych stosowanych w sieciach preizolowanych. Wstępne porównanie dwóch występujących w Polsce systemów
pobierz
14 Impulsowy i rezystancyjny cz.2 14Z INSTAL 11/2011 Analiza zalet i wad dwóch występujących na polskim rynku systemów alarmowych przeprowadzona w formie tabeli punktowej
pobierz
15 2 w 1 15Z INSTAL 12/2011 Omówienie systemu alarmowego stosowanego w wyrobach firmy Brugg Systemy Rurowe. Wpływ splecionych drutów alarmowych na przebieg wykresów reflektometrycznych w rurociągach elastycznych firmy Brugg
pobierz
16 Odchodząca idea 16Z INSTAL 01/2012 Najnowsze wytyczne firmy Logstor dotyczące systemów alarmowych w rurociągach preizolowanych wskazują na to, że zniknęło jedno z najbardziej popularnych rozwiązań - układ otwarty z tak zwanymi filcami
pobierz
17 Układ zamknięty 17Z INSTAL 02/2012 Zamknięty układ nadzoru w sieciach ciepłowniczych preizolowanych jest bardziej prosty w realizacji i diagnostyce. Zamknięcie pętli może być realizowane na różne sposoby
pobierz
18 Układ mieszany, uwagi praktyczne 18Z INSTAL 03/2012 Bardzo często projektujący pętle alarmowe całkiem nieświadomie mieszają, różniące się między sobą zasadami i urządzeniami, systemy nadzoru
pobierz
19 Gwarancja 19Z INSTAL 04/2012 Opisano przypadek, w którym wykonawca poniósł wysokie koszty napraw gwarancyjnych spowodowane niewłaściwym doborem muf
pobierz
20 Wartość dopuszczalna 20Z INSTAL 05/2012 Zagadnienie zawilgocenia pianki poliuretanowej i wpływ wielu czynników na wskazania przyrządów do pomiaru rezystancji izolacji
pobierz
21 Wilgoć rozproszona 21Z INSTAL 06/2012 Rozważania na temat najbardziej niepożądanej formy wilgoci
pobierz
22 System nadzoru rurociągów podwójnych 22Z INSTAL 07-08/2012 Na przykładzie błędnego projektu omówiono problematykę systemów alarmowych w przypadku łączenia rurociągów pojedynczych z podwójnymi (typu Duo, Twin Pipe)
pobierz
23 Problematyka systemów alarmowych 23Z INSTAL 09/2012 Porównanie niektórych aspektów technicznych funkcjonujących na polskim rynku systemów nadzoru nad rurociągami preizolowanymi. Koszty związane z zastosowaniem systemu impulsowego i Brandes
pobierz
24 Czteroprzewodowe systemy nadzoru dla rurociągów preizolowanych w sieciach ciepłowniczych 24Z INSTAL 03/2014 Uwarunkowania zastosowania czterech drutów alarmowych. Rozwiązania spotykane wśród producentów. Prowadzenie drutów alarmowych w trójnikach
pobierz
25 Projektowanie sieci preizolowanych z czterema drutami alarmowymi cz.1 25Z INSTAL 09/2014 Problematyka poprawnego projektowania cztero drutowych systemów alarmowych. Czynniki wpływające na tę poprawność. Rola kontrolna i lokalizacyjna zbudowanych układów
pobierz
26 Projektowanie sieci preizolowanych z czterema drutami alarmowymi cz.2 26Z INSTAL 02/2015 Problematyka poprawnej realizacji systemów czterodrutowych alarmowych. Czynniki wpływające na tę poprawność. Wpływ rzetelności uczestników inwestycji
pobierz
27 Systemy alarmowe - nadzór a lokalizacja 27Z INSTAL 09/2015 Opracowanie pozwalające na rozróżnienie dwóch różnych funkcji jakie spełnia system alarmowy. Błędy w lokalizacji spowodowane błędami wykonawczymi systemu alarmowego
pobierz
28 Naprawa płaszcza rurociągu preizolowanego 28Z INSTAL 02/2016 Przedstawiono szczegółowo proces naprawy uszkodzenia płaszcza rury peizolowanej o dużej średnicy uszkodzonego na załamaniu kolana
pobierz
29 Renowacja sieci preizolowanych 29Z INSTAL 09/2016 Przedstawiono wprowadzanie sieci preizolowanych na polski rynek. Omówiono praktykę realizacji i eksploatacji oraz etapy renowacji sieci zaniedbanych
pobierz
30 Naprawa preizolowanej sieci ciepłowniczej 30Z INSTAL 11/2016 Pokazano praktykę naprawy 15-letniej sieci preizolowanej wybudowanej w technologii ABB z mufami składanymi ułożonej w terenie ze szkodami górniczymi
pobierz
31 Powiedzmy to 31Z INSTAL 02/2018 Próba sformułowania definicji awarii rurociągu preizolowanego. Przyczyny występowania stanów awaryjnych. Wszechstronna analiza przyczyn zawilgocenia.
pobierz
32 Niesforny próg (projektować ze zrozumieniem) 32Z INSTAL 09/2018 Zagadnienie sieci preizolowanych z podkładkami filcowymi w obszarze mufy. Różnice w stosunku do rurociągów bez filców.
pobierz
33 Zawodna niezawodność 33Z INSTAL 01/2019 Przypadek wycieku wody grzewczej wydostającej się na nawierzchnię ulicy przy jednoczesnym braku jakichkolwiek wskazań przyrządów pomiarowych. Wyjątek od reguły.
pobierz
34 DOKŁADNOŚĆ LOKALIZACJI W RUROCIĄGU PREIZOLOWANYM 34Z INSTAL 11/2019 Omówienie czynników wpływających na trafność i dokładność lokalizacji miejsca awaryjnego w rurociągach preizolowanych.
pobierz
35 Wykonywanie przyłączy do sieci ciepłowniczej 35Z INSTAL 02/2020 Sposoby i techniki wykonywania nowych przyłączy włączanych do istniejących sieci ciepłowniczych. Wcinka w sieć kanałową i preizolowaną.
pobierz
36 Rezystancja i impedancja falowa 36Z INSTAL 10/2020 Analiza zmian rezystancji izolacji i impedancji falowej (badania reflektometryczne) rurociągów preizolowanych w okresach wielomiesięcznych. Rozważania na temat poprawności przebiegów wykresów reflektometrycznych.
pobierz
37 Zalety nadzoru zdalnego 37Z INSTAL 04/2021 Omówiono jedną z ważnych funkcji nadzoru zdalnego polegająca na szybkim ostrzeżeniu o uszkodzeniu rurociągu preizolowanego.
pobierz
38 Jak zadbać o bezpieczeństwo dostawy ciepła? 38Z SUR 2/2021 Przystępny tekst przeznaczony dla Służb Utrzymania Ruchu omawiający zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania ciepłowniczych sieci preizolowanych.
pobierz
39 Lokalizator 39Z INSTAL 09/2021 Rozważania dotyczące zasadności stosowania lokalizatorów awarii zarówno w systemach impulsowych jak i rezystancyjnych.
pobierz
40 Filce 40Z INSTAL 04/2022 Rozważania na temat zasadności stosowania podkładek filcowych w impulsowych systemach alarmowych.
pobierz
41 Na gorącym uczynku 41Z INSTAL 09/2022 Wydaje się, że nadzór zdalny nad systemem alarmowym może rozwiązać w dużej mierze problem nieuczciwych firm uszkadzających rurociągi preizolowane. Opisano konkretny przypadek zastosowania takiego rozwiązania w jednym z górnośląskich PEC-ów.
pobierz
42 Ślepy zaułek 42Z Instal 11/2022 Omówiono rozwiązanie istotnego problemu związanego z kierowaniem roszczenia gwarancyjnego do właściwego podmiotu w sytuacji, gdy wskazania diagnostyczne nie są jednoznaczne.
pobierz
43 Wiem co mierzę 43Z INSTAL 02/2023 Zagadnienie diagnostyki rozgałęźnej sieci preizolowanej wymaga świadomości czego dany pomiar dotyczy. Na prostym przykładzie przedstawiono możliwe do otrzymania wyniki w zależności od położenia i konfiguracji zawilgoconego miejsca.
pobierz
44 Kto? 44Z INSTAL 06/2023 Zasadniczym problemem diagnostów rurociągów preizolowanych jest wiarygodność schematów na których przychodzi im pracować. Praktyka pokazuje, że schematy nazywane powykonawczymi nimi nie są.
pobierz
45 Uproszczony schemat alarmowy rurociągów preizolowanych (UPR) 45Z Instal 09/2023 Wiarygodny schemat alarmowy jest podstawą poprawnej diagnostyki. Schematy dostarczane przez wykonawców sieci są często nierzetelne. Omówiono zalety i zasady tworzenia uproszczonych schematów alarmowych.
pobierz
46 Po dekarbonizacji 46Z INSTAL 02/2024 Aby nie być zaskoczonym, i nie "walczyć" z wyciekami po okresie dekarbonizacji, sieciami preizolowanymi należy zająć się już teraz.
pobierz

TEMATYKA POKREWNA

Lp.Nazwa publikacjiSKRÓTMiejsceOPISPDF
1 Ciepłownicze sieci na mapach 1W GEODETA 01/2006 Podstawowe dane dotyczące rurociągów preizolowanych istotne dla służb geodezyjnych obsługujących budowę
pobierz