Pomiary sieci preizolowanych

SZKOLENIA

Zajmując się problematyką sieci preizolowanych, szczególnie sprawami nadzoru rurociągów, doszedłem do wniosku, że szkolenia dotyczące systemów alarmowych skupiające się na omawianiu szczegółów poszczególnych rozwiązań są mało efektywne. Z tego względu przedstawiam nowy projekt przewidujący wykłady krótsze skierowane do konkretnych grup zawodowych.

 

Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że stan naszych sieci, ich żywotność, to nie jest jedynie sprawa diagnostów, którzy de facto nic nie mogą, ale całego łańcuszka osób, które w firmie są odpowiedzialne za poszczególne obszary. Żywotność rurociągów preizolowanych przekracza zdecydowanie deklarowane 30 lat, to wynika z badań, niezbędne jest jedynie świadome działanie.

Informacje dot. FORUM Diagnostów w zakładce "DO POBRANIA".

Na nadchodzącą wiosnę oferuję 9 wykładów obejmujących przekrój zagadnień, począwszy od podstaw diagnostyki, poprzez, wydaje się, jedyne akceptowalne dla dużych systemów rozwiązanie – nadzór zdalny, kończąc na omówieniu systemu Brandes i zagadnieniu schematów alarmowych.
W zamierzeniu jest to działanie cykliczne, liczba wykładów będzie rozszerzana, chętnie zapoznam się z Państwa sugestiami dotyczącymi określonych zagadnień. 
Do każdego wykładu załączam plik pokazu Power Point bądź PDF będący streszczeniem wykładu. W przypadku problemów ze ściągnięciem pliku (największy ma 62,5 MB), proszę o kontakt mailowy.

WYKŁADY ONLINE

Lp.Nazwa szkoleniaSKRÓTOPISDO
POBRANIA
1 OFERTA OFT Oferta i regulamin wykładów DORATERM SZKOLENIA wiosna 2024
pobierz
 
2 PODSTAWY SYSTEMÓW NADZORU POD W przystępny sposób przedstawiono budowę i działanie systemów nadzoru stosowanych na polskim rynku rurociągów preizolowanych. Wykład polecany nie tylko dla rozpoczynających przygodę z preizolacją.  
.ppsx
3 DIAGNOSTYKA SIECI CIEPŁOWNICZYCH DIA Omówienie technik diagnostycznych stosowanych przy ocenie stanu sieci ciepłowniczych kanałowych i preizolowanych. Przydatność poszczególnych metod została oceniona przez prowadzącego i przedstawiona w formie tabeli zbiorczej.  
.ppsx
4 SPECYFIKA SIECI PREIZOLOWANYCH SPE Przewidywana żywotność sieci preizolowanych jest naprawdę bardzo długa. Wystarczy o nie dbać. Omówione będą przypadki awarii na które eksploatujący nie ma wpływu. Przedstawiony zostanie wykres obrazujący zysk wynikający z poprawnej eksploatacji sieci preizolowanej.  
.ppsx
5 WYBUDUJ DOBRZE WYB Teoretycznie z rurociągów preizolowanych nie powinna wyciekać woda grzewcza. Rzeczywistość jest inna. Omówiono ponad 20 przypadków mających wpływ na sygnalizację stanu alarmowego, związanego często z korozją rury przewodowej.  
.ppsx
6 NADZÓR ZDALNY NAD Nadzór zdalny jest obecnie najbardziej pożądaną formą kontroli rurociągów preizolowanych. Przedstawiono teorię i praktykę wykorzystania nadzoru zdalnego. Omówiono konkretne korzyści wynikające ze stosowania tej metody.  
.ppsx
7 POMIARY POM Wykład przeznaczony przede wszystkim dla diagnostów. Pomiary diagnostyczne rurociągów preizolowanych różnią się od pomiarów układów elektrycznych. Specyfika budowy układów alarmowych narzuca określoną systematykę badań. Szczególnie istotne jest to w przypadku występowania na jednej pętli wielu zawilgoceń skupionych. Załączony plik pdf przybliża zagadnienia.
pobierz
 
8 GWARANCJA GWA Już obecnie jest dużym problemem, a w przyszłości będzie jeszcze większym, udowodnienie wykonawcy wadliwej realizacji przyłącza, odcinka sieci preizolowanej, który został połączony z systemem alarmowym już istniejących rurociągów. W trakcie wykładu omówiona zostanie metoda uniknięcia takich perturbacji. Rzecz dotyczy zarówno systemów impulsowych jak i rezystancyjnych (Brandes). Na wykładzie zostanie omówiona rozszerzona wersja załączonego artykułu.
pobierz
 
9 BRANDES BRA Wykład dotyczący systemu rezystancyjnego, oparty na wieloletnim doświadczeniu w diagnostyce i naprawach rurociągów preizolowanych nadzorowanych przez tego typu system. Omówione zostaną szczegółowo wady o których nie można przeczytać w oficjalnych materiałach producentów wyrobów preizolowanych bądź też firmy Brandes. Plik informacyjny zostanie dołączony wkrótce.  
.ppsx
10 SCHEMAT ALARMOWY UPROSZCZONY (UPR) UPR Wykład teoretyczno-praktyczny. Po przedstawieniu idei i zalet takiego rozwiązania uczestnik szkolenia będzie tworzył, pod nadzorem prowadzącego, schemat UPR "własnej" sieci. Każdy chętny do takiego działania musi posiadać komputer/laptop z kamerką i połączenie głosowe z prowadzącym. Więcej szczegółów zostanie podanych po zgłoszeniu uczestnictwa.
pobierz
 

Szkolenia: system impulsowy; system rezystancyjny, system Brandes