Pomiary sieci preizolowanych

USŁUGI

PROJEKTOWANIE

Opracowanie dokumentacji instalacji nadzoru i lokalizacji uszkodzeń zawierającej opis, wartości charakterystyczne pętli alarmowych, schemat alarmowy i inne rysunki zapewniające kompletność dokumentacji.

W ramach tej usługi mieści się także doradztwo związane z budową i funkcjonowaniem systemów alarmowych różnych producentów


REALIZACJA

W ramach tej usługi służę przede wszystkim doradztwem w zakresie wykonawstwa pętli alarmowych, ale także realizacją i uruchomieniem układów alarmowych


NADZÓR

Na życzenie właściciela roztaczam specjalistyczny nadzór nad systemem alarmowym eksploatowanych przez niego sieci preizolowanych. 


ODBIORY

Poprawność wykonania i funkcjonowania systemu alarmowego musi być potwierdzona odpowiednimi pomiarami i sprawdzeniami.

Usługa jest adresowana przede wszystkim do podmiotów budujących czy  będących eksploratorami rurociągów preizolowanycha nie zatrudniających własnych służb technicznych znających tematykę systemów nadzoru


REWITALIZACJA

Bardzo duża część eksploatowanych sieci preizolowanych jest wyposażona w elementy systemu alarmowego nie posiadającego żadnej dokumentacji i niepodlegającego jakiejkolwiek kontroli. Jedną z możliwości przywrócenia systemu jest odtworzenie przebiegu drutów alarmowych, ocena stanu izolacji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej Lp.Nazwa uslugiOPISPDF
1 POMIARY DIAGNOSTYCZNE Seria pomiarów pozwalająca na ocenę stanu rurociągów preizolowanych. W zależności od złożoności i struktury sieci wyodrębnienie odcinków awaryjnych z przerwanym drutem alarmowym bądź zaniżoną rezystancją izolacji.  
2 ODBIORY SYSTEMU ALARMOWEGO Czynności związane z odbiorem systemu alarmowego sieci preizolowanej uwzględniające parametry rezystancji izolacji i rezystancji pętli, w wersji rozszerzonej sprawdzana jest zgodność prowadzenia pętli ze schematem alarmowym. Wynik prac zostają zapisane w protokołach do których dołącza się płytę CD z zapisanymi reflektometrycznymi wykresami wzorcowymi.  
3 REWITALIZACJA SYSTEMU ALARMOWEGO Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach użytkowane sieci preizolowane nie posiadają żadnej dokumentacji powykonawczej. Szczególnie istotny jest schemat alarmowy, który w przypadku wycieku wody grzewczej pozwala na szybkie i precyzyjne określenie miejsca nieszczelności. Usługa polega na odtworzeniu przebiegu drutów alarmowych, uporządkowaniu punktów przyłączeniowych, wyznaczeniu pętli alarmowych, wytypowaniu punktów pomiarowych i wskazaniu miejsc awaryjnych, jeśli takie występują, i opracowaniu powykonawczego schematu alarmowego oraz, po uzgodnieniu, powykonawczego schematu montażowego. Wszystkie dokumenty przekazywane w wersji papierowej, zapisane są także w edytowalnej wersji elektronicznej umożliwiającej późniejsze zmiany, dostarczane są zamawiającemu na płycie CD. W zakładce "DO POBRANIA" można można ściągnąć arkusz kalkulacyjny pozwalający oszacować kwotę usługi związanej z rewitalizacją  
4 LOKALIZACJA AWARII Usługa wykonywana na rzecz użytkowników sieci preizolowanych jak również dla potrzeb firm wykonawczych. Zaleca się aby zlecający dysponował wiarygodnym schematem alarmowym i montażowym (w ostateczności geodezyjnymi szkicami polowymi). Jeśli do dyspozycji jest mapa zasadnicza wynikiem usługi jest wskazanie miejsca awaryjnego w terenie.  
5 PROJEKTOWANIE Na podstawie schematu montażowego sieci preizolowanej dostarczonego przez zlecającego, po ewentualnych uzgodnieniach dotyczących typu systemu, lokalizacji punktu pomiarowego i in. wykonywana jest kompletna dokumentacja systemu alarmowego pozwalająca na zamówienie materiałów, realizację i odbiór pętli alarmowych. Istnieje także możliwość udzielania porad i konsultacji dla osób planujących lub projektujących pętle alarmowe  
6 DOGLĄD Usługa polegająca na opiece nad systemem alarmowym wytypowanej przez zlecającego sieci preizolowanej. Zainstalowany przez nas przyrząd nadzoru zdalnego pozwala na ciągłą kontrolę stanu sieci. Wystąpienie awarii jest zgłaszane eksploatującemu przedmiotową sieć. Oprócz tego co pewien czas (np. raz na kwartał) sporządzane jest sprawozdanie dotyczące zmian parametrów nadzorowanego odcinka  

Systemy alarmowe: projektowanie, realizacja, odbiory, rewitalizacja